PiiritPiirit

Toiminta piireissä ja yhdistyksissä

Liiton jäsenyhdistykset muodostavat alueellisia, rekisteröityjä piirejä, joiden rajat ja säännöt liittohallitus hyväksyy. Tutustu piireihin ja yhdistyksiin oikeinpuoleisesta valikosta.

Piirien tarkoitus on:

  • Olla alueellaan toimivien Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n jäsenyhdistysten aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä sekä neuvoa-antavana elimenä.
  • Toiminta-alueellaan naisten maanpuolustustahdon, -tiedon ja -taidon lisääminen, sekä henkisen ja fyysisen kunnon vahvistaminen.

Piirien ja yhdistysten toiminta on monipuolista. Ohjelmassa on maanpuolustusvalmiutta edistävää toimintaa, monipuolisia koulutusmahdollisuuksia yhteistyössä MPK:n kanssa sekä mukavaa yhdessäoloa toiminnallisella tavalla: kokouksia, ajankohtaisia esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, erilaisia retkiä sekä kunto- ja liikuntatapahtumia.

Maanpuolustusnaiset ovat aktiivisesti mukana alueidensa vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa, toimien mm. kurssilaisina, kouluttajina ja kurssien johtajina. Veteraanien perinteen siirtäminen tuleville sukupolville on yhdistyksissä tärkeässä asemassa.