Liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2016

15.01.2016

Vuoden 2016 teema: ”Topakasti toimien – vireästi viestien”

1 Aatteellinen toiminta

- naisten maanpuolustustahdon, -tiedon ja –taidon lisääminen sekä henkisen ja fyysisen kunnon vahvistaminen 

- sotaveteraanien kunnioittaminen ja veteraanityöhön osallistuminen

- maanpuolustushengen ja -tietojen siirtäminen nuorille

2 Järjestötoiminta

Vuosikokoukset

- kevätliittokokous 9.4.2016 Kuopiossa

- syysliittokokous 19.-20.11.2016 Lappeenrannassa yhteistyössä Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton kanssa

Liittohallitus

1.kokous pidetään 6.-7.2.2016 

2.kokous pidetään 20.-21.8.2016

3.kokous pidetään syysliittokokouksen yhdessä Lappeenrannassa 18.11.2016

Työvaliokunta

kokoontuu puheenjohtajan kutsusta 8-10 kertaa 

Muut työryhmät kokoontuvat tarvittaessa puheenjohtajansa kutsusta käsittelemään nimettyä asiaa

Jäsenhankinta

- jäsenhankintakilpailu

3 Koulutus ja liikunta

Maanpuolustustahdon, -tiedon ja taidon lisääminen

- järjestökoulutus ja jäsenten osaamisen vahvistaminen

- valtakunnallisiin paraateihin osallistuminen 

  •  lippupäivän paraati 4.6.2016 Turku
  •  itsenäisyyspäivän paraati 6.12.2016 Kajaani

Fyysisen kunnon vahvistaminen

- jotos: 14-15.5.2016 Vattajalla

- bonusviikot 7-11 ja 38-42 

Toimintavalmiuksien turvaaminen

Maanpuolustuskoulutus www.mpk.fi 

NASTA-harjoitukset 

  •  22. - 24.4.2016 Varvara 2016, Hamina
  •  23. - 25.9.2016 Hoikka 2016, Kajaani

4 Tiedottaminen ja yhteistyö

Tunnettavuuden lisääminen

- liiton nettisivut pidetään ajan tasalla

- avoimet Facebook-sivut ja Twitter-tilit

- näkyvyys muissa medioissa

- infotilaisuuksia messuilla ja oppilaitoksissa

- kunniakirja ja lahja vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneelle naiselle

Yhteistyö omiin jäseniin

- liiton tiedotteet 3-4 kertaa vuodessa

- Topakka-lehti jäsenille ilmestyy 10/2016

- uuden jäsenen perehdyttäminen (kummitoiminta)

Yhteistyö muihin järjestöihin

- vaikuttaminen jäsenjärjestöissämme (NVL, MPK, NJKL, VAPEPA)

- yhteistyö Suomen Reserviupseeriliitto ry:n ja Reserviläisliitto ry:n sekä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa

- vaikuttaminen vapaaehtoisen maanpuolustuksen alueellisissa neuvottelukun-nissa

- kansainvälinen yhteistyö vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevien naisjärjestöjen kanssa

5 Varainhankinta

- jäsenmaksut ja liiton tuotemyynti

- muu varainhankinta

Uutisia