Venäjä huolestuttaa maanpuolustusjärjestöjen jäseniä

18.11.2016

Reserviläis- ja muiden maanpuolustusjärjestöjen jäseniä
huolestuttaa eniten kehitys Venäjällä. Yli 9.000 vastausta keränneessä
kyselyssä selvästi yli 80 prosenttia (83,3 %) vastaajista oli vähintään jonkin
verran huolestunut Venäjän kehityksestä. Eniten itänaapurimme kehitys
huolestutti Maanpuolustusnaisten Liiton jäseniä (91,3 %) ja vähiten
Reserviläisliiton jäseniä (80,2 %).

Suhtautuminen Venäjään jakoi kyselyssä eri-ikäisiä
vastaajia. Yli kuusikymppisistä vastaajista peräti 90 prosenttia (88,9 %) piti
kehitystä huolestuttavana, kun alle 35-vuotiaista vastaajista vain 73
prosenttia oli tällä kannalla.

Seuraavaksi huolestuttavimpana ilmiönä järjestöjen jäsenet
pitivät Euroopasta turvapaikkaa hakevien henkilöiden määrän kasvua, josta oli
vähintään jonkin verran huolestunut lähes 83 prosenttia (82,6 %) vastaajista.
Kolmannella sijalla huolta aiheuttavissa tekijöissä oli Suomen
työllisyystilanne, josta oli huolestunut 82 prosenttia (82,2 %) vastaajista.

Yli puolet miehistä kannattaa NATO-jäsenyyttä

Suhtautuminen Suomen mahdolliseen NATO-jäsenyyteen jakaa liittojen
jäseniä. Jäsenyyden hakemista kannatti kyselyssä hieman yli puolet (51,2 %)
prosenttia vastaajista ja sitä vastaan oli vajaa kolmannes (29,3 %). Viidennes
(19,5 %) ei osannut ottaa asiaan kantaa. Innokkaimmin jäsenhakemuksen
jättämistä kannattivat reservinupseerit (55,8 %) ja kiltataustaiset vastaajat,
joista lähes 54 prosenttia (53,8 %) oli jäsenhakemuksen kannalla.

Kielteisimmin jäsenyyteen suhtautuivat naisjäsenet.
Maanpuolustusnaisten liiton vastaajista vain kolmannes (33,0 %) oli kyselyssä hakemuksen
kannalla. NATO-into on laimeampaa myös Reserviläisliiton riveissä, jonka
jäsenistä selvästi alle puolet (46,3 %) kannatti kyselyssä jäsenhakemusta.

Suhtautuminen jäsenyyteen jakaa myös eri ikäryhmiä.
Nuivimmin jäsenhakemukseen suhtautuivat kyselyssä alle 35-vuotiaat vastaajat,
joista runsaat 42 prosenttia (42,6 %) hakisi jäsenyyttä. Yli 60-vuotiasta
vastaajista tätä mieltä oli sen sijaan selvästi yli puolet (56,3 %)
vastaajista. Eniten vaikeuksia kannanmuodostuksessa oli naisilla, joista lähes
35 prosenttia ei osannut ottaa jäsenyysasiaan kantaa.

Laajassa jäsenkyselyssä tuli taas kerran ilmi, että
maanpuolustusjärjestöjen jäsenet kannattavat NATO-jäsenyyttä selvästi enemmän
kuin suomalaiset keskimäärin. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS)
viime marraskuun tutkimuksessa vain 27 prosenttia vastanneista ilmoitti
kannattavansa NATO-jäsenyyden hakemista. Kielteisesti jäsenyyteen suhtautui 58
prosenttia ja kantaa ei osannut ottaa 15 prosenttia vastanneista.

Maanpuolustustahto edelleen vahva

Neljän maanpuolustusjärjestön yhteisestä jäsenkyselystä
heijastuu vahvasti suomalaisten korkea maanpuolustustahto ja vankka usko omiin
puolustusmahdollisuuksiin. Yli 97 prosenttia (97,3 %) vastaajista oli valmis
henkilökohtaisesti osallistumaan Suomen puolustamiseen, jos maahamme
hyökättäisiin. Lähes 70 prosenttia (69 %) prosenttia miehistä ja runsas puolet
naisista piti puolustautumismahdollisuuksiamme erittäin tai melko hyvinä.
Yleiseen asevelvollisuuteen perustuvan puolustusjärjestelmän säilyttämisen
kannalla oli lähes 95 prosenttia (94,7 %) jäsenistä.

Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton,
Maanpuolustuskiltojen liiton ja Maanpuolustusnaisten Liiton jäsenille
20.10.–5.11.2016 välisenä aikana toteutettuun jäsenkyselyyn saatiin peräti
9.462 vastausta. Sähköisen jäsenkyselyn virhemarginaali on yksi prosentti.
Liittokohtaiset vastausten virhemarginaalit vaihtelevat 1,4 prosentin ja 6,3
prosentin välillä. Yhteensä em. järjestöissä on 80.736 jäsentä, josta kyselyyn
vastasi 11,6 prosenttia.

Jäsenkyselyn tulosten julkistaminen käynnisti
Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton,
Maanpuolustusnaisten Liiton ja Reserviläisurheiluliiton yhteisen liittokokous-
ja juhlatapahtuman, joka järjestetään 18.–20.11.2016 Lappeenrannassa.
Viikonlopun aikana järjestettäviin tapahtumiin ja juhlallisuuksiin osallistuu
satoja em. järjestöjen luottamushenkilöitä ja aktiivijäseniä eri puolilta
Suomea.  Tapahtuman päättää sunnuntaina
järjestettävä maanpuolustusjuhla, jossa juhlapuhujana on Puolustusvoimien komentaja,
kenraali Jarmo Lindberg.

Lisätietoja asiasta antavat:

Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg, 0400 640 755
/ olli.nyberg(at)reservilaisliitto.fi

Suomen Reserviupseeriliiton toiminnanjohtaja Janne Kosonen,
050 5810 819 / janne.kosonen(at)rul.fi

Maanpuolustuskiltojen liiton toiminnanjohtaja Henry
Siikander, 040 554 8862 / toiminnanjohtaja(at)mpkl.fi

Maanpuolustusnaisten Liiton puheenjohtaja Kaarina Suhonen,
044 4163580 / kaarina.suhonen(at)phnet.fi

Reserviläisurheiluliiton toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen,
050 541 2007 / risto.tarkiainen(at)resul.fi

Uutisia