Helsingin MN vuosikokous

Päiväys ja aika
14.10.2020
17:00 - 20:00

Tapahtumapaikka
Sotaveteraaniliiton toimisto

Helsingin MN vuosikokous

Koronatilanteesta johtuen noudatamme viranomaissuosituksia maskeista, turvaväleistä, käsihygieniasta ja henkilömääristä. Tulethan paikalle vain terveenä. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä ilmoittamalla siitä etukäteen sähköpostitse viimeistään ma 12.10.2020 Pirjo Heiskaselle: [email protected]

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi sekä kokouksen menettelytavat
 5. Esitetään vuosikertomus 2019, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään vuosikertomuksen ja  tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vuoden 2019 yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta
 7. Vahvistetaan toimintavuoden 2021 toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruudet kummallekin jäsenryhmälle erikseen sekä niiden toimittamisen aika
 8. Vahvistetaan yhdistyksen kokouksen koollekutsumistapa ja osallistumistapa
 9. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuodelle 2021
 10. Valitaan yhdistyksen varapuheenjohtaja vuodelle 2021
 11. Vahvistetaan hallituksen muiden jäsenten lukumäärä vuodelle 2021
 12. Valitaan hallituksen muut jäsenet vuodelle 2021
 13. Valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa ja heille 1-2 varatoiminnantarkastajaa vuodelle 2021
 14. Valitaan ehdokkaat Helsingin seudun piirin hallitukseen toimivuodeksi 2021
 15. Valitaan edustajat Helsingin seudun piirin kokouksiin vuodelle 2021
 16. Valitaan edustajat Maanpuolustusnaisten liiton kokouksiin vuodelle 2021
 17. Käsitellään muut yhdistyksen hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään 21 päivää ennen kokousta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle yhdistyksen kokouksen käsiteltäviksi esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23 pykälässä mainittuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu
 18. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Helsingin Maanpuolustusnaiset  ry:n hallitus


Sijainti kartalla:

Kartta latautuu...
Share This