Piirit ja yhdistykset

Kolmiportainen organisaatio

Maanpuolustusnaisten toiminta on organisoitu kolmitasoiseksi: valtakunnallinen liitto, alueelliset piirit ja paikalliset yhdistykset.

Maanpuolustusnaiset ovat jäseninä paikallisessa yhdistyksessä, joita on ympäri maata.
Paikallisyhdistykset ovat jäseniä sekä Maanpuolustusnaisten Liitossa että alueellisessa piirissä, jotka ovat myös rekisteröityjä yhdistyksiä.

Piirien ja yhdistysten toiminta on monipuolista. Ohjelmassa on maanpuolustusvalmiutta edistävää toimintaa, monipuolisia koulutusmahdollisuuksia sekä mukavaa yhdessäoloa toiminnallisella tavalla: kokouksia, ajankohtaisia esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, erilaisia retkiä sekä kunto- ja liikuntatapahtumia.

Maanpuolustusnaiset ovat aktiivisesti mukana alueidensa vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa, toimien mm. kurssilaisina, kouluttajina ja kurssien johtajina. Veteraanien perinteen siirtäminen tuleville sukupolville on myös yhdistyksissä tärkeässä asemassa.

Piiritoiminta lyhyesti

Piirien tarkoitus on:

  • olla alueellaan toimivien Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n jäsenyhdistysten aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä sekä neuvoa-antavana elimenä.
  • lisätä toiminta-alueellaan naisten maanpuolustustahtoa, -tietoa ja -taitoa sekä vahvistaa henkistä ja fyysistä kuntoa.
  • piirit edustavat alueellaan liittoa ja vastaavasti piiri edustaa paikallisyhdistyksiään liitossa.

Jäsenyhdistys kuuluu siihen piiriin, jonka alueella sen kotipaikka on.

Piirin ylintä päätösvalta on vuosikokouksilla, jossa päätösvalta on piirin jäsenyhdistykset asettamilla virallisilla kokousedustajilla. Vuosikokouksia on piirin säännöistä riippuen yksi tai kaksi vuodessa. Virallisten edustajien lisäksi piirien vuosikokouksiin saavat osallistua kaikki paikallisyhdistyksen jäsenet puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Piirin toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa piirihallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, 1-2 varapuheenjohtajaa sekä 5-20 jäsentä. Jokaisesta jäsenyhdistyksestä tulisi piirihallituksessa olla vähintään 1 jäsen ja jokaiselle edustajalle valittuna varajäsenet. Piirihallituksen jäsenten toimintakausi on kalenterivuosi. Sama henkilö saa olla piirihallituksessa yhtäjaksoisesti enintään 6 vuotta. Piirihallituksen tulee olla sopivan kokoinen piirin kokoon nähden, jotta se olisi toimiva.

Piirihallitus valitsee piirin sihteerin, taloudenhoitajan, koulutusvastaavan, veteraaniyhdyshenkilön, tiedottajan sekä mahdolliset muut piirin erilaisiin yhteistoimintaelimiin asettamat henkilöt. Piirihallituksen luottamustehtäviin valitsemat henkilöt voivat olla myös piirihallituksen ulkopuolelta.

Piirin säännöt saa oman yhdistyksen tai piirin sihteeriltä.

Piirit ja yhdistykset

Etelä-Hämeen Piiri ry

Piirin puheenjohtaja Satu Rajala
p. 050 364 2322 • [email protected]

Etelä-Hämeen piirin yhdistykset

HATTULAN-TYRVÄNNÖN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Marita Viertonen
p. 050 307 7754 • [email protected]

HÄMEENLINNAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Outi Mantila
p. 040 179 7739 • [email protected]

RIIHIMÄEN SEUDUN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Kaarina Ruohola
p. 040 576 1015 • [email protected]

TOIJALAN SEUDUN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Hilkka Rekola
p. 040 516 2383 • [email protected]

Etelä-Pohjanmaan Piiri ry

Piirin puheenjohtaja Sanna Luoma
p. 050 343 5726 • [email protected]

Etelä-Pohjanmaan piirin yhdistykset

ISONKYRÖN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Vt. puheenjohtaja Paula Romu
p. 050 599 0136  • [email protected]

KAUHAVAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Maarit Siukola
p. 041 7281 546 • [email protected]

KAUHAJOEN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Janika Hautaviita
p. 040 542 8230 • [email protected]

KURIKAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Sanna Luoma
p. 050 343 5726 • [email protected]

SEINÄJOEN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Anja Anttila
p. 040 545 6855 • [email protected]

Etelä-Savon Piiri ry

Piirin puheenjohtaja Anja Metsäkallio
p. 040 583 4580 • [email protected]
Etelä-Savon Piirin kotisivut

Etelä-Savon piirin yhdistykset

MIKKELIN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Mikkelin maanpuolustusnaisten kotisivut
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Anja Metsäkallio
p. 040 583 4580 • [email protected]

MÄNTYHARJUN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Mäntyharjun maanpuolustusnaisten kotisivut
Puheenjohtaja Anu Pulkkinen
p. 04 322 6431 • [email protected]

PERTUNMAAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Pertunmaan maanpuolustusnaisten kotisivut
Puheenjohtaja Tarja Kurkinen
p. 040 157 7562 • [email protected]

PIEKSÄMÄEN SEUDUN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Pieksämäen Seudun maanpuolustusnaisten kotisivut
Puheenjohtaja Sirkka Juusonen
p. 040 571 3085• [email protected]

SAVONLINNAN SEUDUN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Savonlinnan Seudun maanpuolustusnaisten kotisivut
Puheenjohtaja Tarja Torpakko
p. 040 752 2527 • [email protected]

Helsingin Seudun Piiri ry - Vuoden piiri 2022

Piirin puheenjohtaja Sirpa Rantamäki
p. 050 5217 711 • [email protected]
Helsingin Seudun Piirin kotisivut

Helsingin Seudun Piirin yhdistykset

ESPOON MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Espoon maanpuolustusnaisten kotisivu
Puheenjohtaja Elsi Tuominen
p. 040 718 5907 • [email protected]

HELSINGIN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Helsingin maanpuolustusnaisten kotisivu
Puheenjohtaja Pirjo Heiskanen
p. 040 846 9800 • [email protected]

VANTAAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Yhdistyksen Facebook
Vantaan maanpuolustusnaisten kotisivu
Puheenjohtaja Anita Linnamäki
p. 0400 702 727 • [email protected]

Kaakkois-Suomen Piiri ry

Piirin puheenjohtaja Minna Torstensson
p. 044 336 6066 • [email protected]
Piirin Facebook

Kaakkois-Suomen Piirin yhdistykset

ETELÄ-KARJALAN RAJASEUDUN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Pirjo Vuoksela
p. 040 5605 912 • [email protected]

HAMINAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Elina Inkeroinen-Lalu
p. 040 550 0587 • [email protected]

KARHULAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Satu Aurala
p. 040 752 7109 • [email protected]

KOTKAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Nina Rauhala
p. 044 231 2009 • [email protected]

LAPPEENRANNAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Yhdistyksen kotisivut
Puheenjohtaja Kirsi Keskitalo
p. 041 482 2157 • [email protected]

PYHTÄÄN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Henna-Mari Utter
p. 040 538 6702 • [email protected]

Kainuun Piiri ry
Kainuun Piirin yhdistykset

SUOMUSSALMEN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Mari Kovalainen
Puh. 046 841 1325 • [email protected]

Keski-Suomen Piiri ry

Piirin puheenjohtaja Mari Turtinen
p. 044 294 3296 • mari.turtinen@gmail.com
Keski-Suomen Piirin kotisivut

Keski-Suomen Piirin yhdistykset

JYVÄSKYLÄN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Jyväskylän maanpuolustusnaisten kotisivut
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Tiina Ronkainen
p. 040 577 9336 • [email protected]

ÄÄNEKOSKEN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Äänekosken maanpuolustusnaisten kotisivut
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Miia Björn
p. 040 737 0277 • [email protected]

Lapin Piiri ry

Piirin puheenjohtaja Marja-Liisa Rönkkö
p. 0400 190 611 • [email protected]

Lapin Piirin yhdistykset

KEMINMAAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Marja-Liisa Rönkkö
p. 0400 190 611 • [email protected]

KITTILÄN NAISTEN MAANPUOLUSTUSYHDISTYS RY
Puheenjohtaja Ritva Toivola
p. 040 827 6430 • [email protected] 

TERVOLAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Rauni Moskuvaara
p. 0400 452 375 • [email protected] (sihteeri)

Pirkanmaan Piiri ry

Piirin puheenjohtaja Elina Paukkunen
p. 050 401 1878 • [email protected]
Pirkanmaan Maanpuolustusnaisten piirin verkkosivut
Piirin Facebook

Pirkanmaan Piirin yhdistykset

HÄMEENKYRÖN SEUDUN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Tiina Lindi-Mokkila
p. 041 582 1320 • [email protected]

KANGASALAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Anne-Maarit Elo
p. 050 300 4280 • [email protected]

MESSUKYLÄN RESERVIN UPSEERIEN NAISET RY Puheenjohtaja Maila Virtanen
p. 040 533 1263 • [email protected]

PÄLKÄNEEN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Virva Läärä
p. 040 514 2780 • [email protected]

TAMPEREEN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Tanja Heimonen
p. 040 581 8925  • [email protected]

SASTAMALAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Ulla Yli-Hongisto
p. 050 354 0222 • [email protected]

YLÖJÄRVEN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Satu Katajisto
p. 044 335 8534[email protected]

Pohjanmaan Piiri ry

Piirin puheenjohtaja Toini Malmi
p. 040 749 0507[email protected]

Pohjanmaan Piirin yhdistykset

KESKI-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Helinä Jokitalo
p. 050 432 0967 • [email protected]

VAASAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Toini Malmi
p. 040 749 0507 • [email protected]

Pohjois-Pohjanmaan Piiri ry

Piirin puheenjohtaja Tarja Leinonen-Viinikka
p. 040 770 1380 • [email protected]

Pohjois-Pohjanmaan Piirin yhdistykset

KAJAANIN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Pia Keränen
Puh. 040 8350876 • [email protected]

KUHMON MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Eija Korpivuoma
Puh. 040 513 2435 • [email protected]

KUUSAMON MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Anne-Kaisa Olva
p. 040 543 3044 • [email protected]

LAKEUDEN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
[email protected]
Puheenjohtaja Hannele Salmi
p. 040 594 7931 • [email protected]

OULUN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Anu Keränen
p. 040 716 6029 • [email protected]

PUDASJÄRVEN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Katri Virtanen
p. 0400 767 795 • [email protected] 

Pohjois-Savon Piiri ry

Piirin puheenjohtaja Aija Koivunen
p. 040 730 5385 • [email protected]

Pohjois-Savon Piirin yhdistykset

KUOPION SEUDUN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Ritva Pirinen
p. 050 306 7951 • [email protected]

NILSIÄN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Saila Paaso-Rantala
p. 0400 695 154 • [email protected]

YLÄ-SAVON MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Sari Laine
p. 0440 677 920 • [email protected]

Päijät-Hämeen Piiri ry

Piirin puheenjohtaja Marja Rainio
p. 0400 497 060 • [email protected]

Päijät-Hämeen Piirin yhdistykset

HEINOLAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Saila Hara
p. 044 273 1980 • [email protected]

KÄRKÖLÄN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Pirjo Ståhl
p. 0500 717 320 • [email protected]

LAHDEN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Kati Vuorio
p. 044 983 1061 • [email protected]

NASTOLAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Kirsi Sorvo
p. 040 836 3772[email protected]

ORIMATTILAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Marja Rainio
p. 0400 497 060 • [email protected]

Satakunnan Piiri ry
Satakunnan Piirin yhdistykset

KOKEMÄEN SEUDUN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Yhdistyksen Facebook 
Kokemäen Seudun Maanpuolustusnaisten verkkosivut
Puheenjohtaja Sinikka Vainio-Köpi
p. 0400 524 358 • [email protected]

PORIN SEUDUN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Leena Lukka
p. 040 596 5398 • [email protected]

RAUMAN RESERVIN UPSEERIEN NAISET RY
Puheenjohtaja Marjo Sarmet
p. 050 552 2093 • [email protected]

Uudenmaan Piiri ry

Piirin puheenjohtaja Sirpa Järvinen
p. 040 519 9677 • [email protected]
Uudenmaan Piirin kotisivut

Uudenmaan Piirin yhdistykset

LOHJAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Hanna-Leena Tolvanen
p. 040 158 1431 • [email protected] 

VIHDIN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Vihdin Maanpuolustusnaisten verkkosivut
Puheenjohtaja Salli Lehervo
p. 040 777 4043 • [email protected]

Varsinais-Suomen Piiri ry

Piirin puheenjohtaja Päivi Tuhkalainen
p. 044 336 6181 • [email protected]
Piirin Facebook

Varsinais-Suomen Piirin yhdistykset

NAANTALIN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Pamela Holmroos
p. 050 358 1469 • [email protected]

SALON SEUDUN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Pirjo Rajakangas
p. 044 594 3184  • [email protected]

TURUN SEUDUN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Päivi Tuhkalainen
p. 044 336 6181 • [email protected]

UUDENKAUPUNGIN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Anneli Vuorio
p. 044 371 1260 • [email protected]

Share This