Koulutus

Maanpuolustusnaisten Liitto toimii aktiivisesti varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen parissa. Liiton koulutustyöryhmä vastaa MPK:n Arjen turvallisuuden koulutusohjelman laadinnasta, kehittämisestä ja jalkauttamisesta. Koulutusohjelman ydin on Arjen turvallisuus -kurssi, jonka jalkauttamiseksi liitto ylläpitää yhteistyössä MPK:n kanssa Arjen turvallisuuden kouluttajapoolia. Liitto kannustaa jäsenistöä osallistumaan Arjen turvallisuuden kursseille, joissa kurssilainen saa  perusvalmiudet kohdata tyypillisiä arjen häiriötilanteita ja varautua niistä selviämiseksi.

Liiton koulutusjärjestelmä motivoi jäseniä hankkimaan erilaisia turvallisuus- ja varautumistaitoja. Perustaitojen lisäksi on mahdollisuus syventää osaamista ja harjaantumista joko toimija-, kouluttaja- tai johtajapolulla, joihin kaikkiin on luotu tavoitteet, jotka täyttämällä on oikeutettu MNL koulutusmerkkiin.

Koulutuksen osalta teemme tiivistä yhteistyötä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa, jonka jäsen liittomme on. Kannustamme jäseniämme osallistumaan MPK:n kursseille niin kurssilaisina kuin pätevöitymään ja toimimaan kurssinjohtajina ja kouluttajina.

Jäsenemme osallistuvat myös aktiivisesti NASTA- ja PikkuNASTA-harjoituksiin – olemmehan yksi Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestö. Maanpuolustusnaiset ovat useissa NASTA-harjoituksissa vahvasti mukana myös toteuttamassa harjoituksia organisaation eri rooleissa.

Uusimpana koulutusyhteistyömuotona on Kotiseutuharjoitukset, joita pyritään järjestämään tulevaisuudessa kaikissa maakunnissa. Kotiseutuharjoituksien suunnittelusta ja koordinoinnista vastaavat maakunnalliset KOVER-ryhmät ja harjoitukset toteutetaan MPK:n kursseina. Maanpuolustusnaisten Liitto on mukana myös Kotiseutuharjoituksissa.

Share This