Koulutus

Maanpuolustusnaisten Liitto toimii aktiivisesti varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen parissa. Liitolla on oma koulutusohjelma, jonka toteutuksesta ja edelleen kehittämisestä vastaa liiton koulutustyöryhmä.

Liittomme tyyppikurssi on Arjen turvallisuus -kurssi, joka antaa perusvalmiudet kohdata tyypillisiä arjen häiriötilanteita ja varautua niistä selviämiseksi.

Koulutuksen osalta teemme tiivistä yhteistyötä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa, jonka jäsen liittomme on. Kannustamme jäseniämme osallistumaan MPK:n kursseille niin kurssilaisina kuin pätevöitymään ja toimimaan kurssinjohtajina ja kouluttajina.

Jäsenemme osallistuvat myös aktiivisesti NASTA- ja PikkuNASTA-harjoituksiin – olemmehan yksi Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestö. Maanpuolustusnaiset ovat useissa NASTA-harjoituksissa vahvasti mukana myös toteuttamassa harjoituksia organisaation eri rooleissa.

Uusimpana koulutusyhteistyömuotona on Kotiseutuharjoitukset, joita pyritään järjestämään tulevaisuudessa kaikissa maakunnissa. Kotiseutuharjoituksien suunnittelusta ja koordinoinnista vastaavat maakunnalliset KOVER-ryhmät ja harjoitukset toteutetaan MPK:n kursseina. Maanpuolustusnaisten Liitto on mukana myös Kotiseutuharjoituksissa.