Koulutusmerkit

Koulutusmerkeillä teet näkyväksi osaamisesi

Jokainen maanpuolustusnainen voi hankkia MNL peruskoulutusmerkin osallistumalla koulutuksiin. Tämän jälkeen on mahdollista syventää tietoja ja taitoja kolmella eri syventävällä koulutuspolulla. Koulutusmerkit haetaan piirin koulutusvastaavalta, joka myös auttaa koostamaan myöntökriteerit täyttävät hakemukset. Kaikki koulutusmerkit ja niihin liittyvät todistukset jaetaan piirin vuosikokouksissa. 

Näin haet MNL peruskoulutusmerkin

Edellytyksenä koulutusmerkkiin on kolmen koulutustilaisuuden suorittaminen:

  1. Järjestökoulutus (3h), jonka piiri organisoi
  2. Arjen turvallisuus -kurssi (16h) tai vastaava kurssi
  3. Muu henkilökohtaisia turvallisuus- tai varautumistaitoja edistävä kurssi (16h)

Vaadittavat suoritukset voi tehdä haluamassaan järjestyksessä viiden vuoden sisällä. Kun vaadittavat suoritukset ovat koossa, ota yhteys oman piirisi koulutusvastaavaan. Kerro hänelle, mitkä kurssit olet suorittanut ja osoita se joko kurssitodistuksella tai MPK-kortilla. 

Järjestökoulutukseen tulee osallistua omassa piirissä, sillä olennaista on kuulla oman alueen toiminnasta ja tutustua paikallisiin toimijoihin.

Arjen turvallisuus -kursseja järjestetään vuosittain useita ympäri maata. Perusmerkkisuoritukseen voidaan Arjen turvallisuus -kurssin sijaan hyväksyä myös joko Joka naisen selviytymispakki tai Sähköttä-kurssi edellyttäen, että kurssit ovat vähintään 16 tunnin pituisia ja ne on suoritettu kolmen vuoden sisällä.

Peruskoulutussuorituksen kolmanneksi suoritukseksi, muita henkilökohtaisia turvallisuus- ja varautumistaitoja lisääväksi kurssiksi hyväksytään mm. lähes kaikki NASTA-harjoituksissa järjestettävät kurssi, ei kuitenkaan johtamis- eikä kouluttajakurssit. Hyväksyttäviä kursseja on mm. maastotaidot, kyberturvallisuus, katuturvallisuus, turvallisesti vesillä, etsintä, henkinen kriisinkestävyys, EA1 tai esimerkiksi alueellinen maanpuolustuskurssi. 

Näin haet syventäviä koulutusmerkkejä

  1. Syventäviä koulutusmerkkejä voi anoa kaikki peruskoulutusmerkin saaneet maanpuolustusnaiset, jotka täyttävät merkkikohtaiset vaatimukset.
  2. Syventäviä koulutusmerkkejä on kolme erilaista: toimija, kouluttaja ja johtaja. Merkit ovat keskenään rinnasteisia, voit anoa yhtä tai useampaa.
  3. Kaikkien syventävien koulutusmerkkien myöntö edellyttää tehtävään liittyvää koulutusta ja tehtävässä toimista. Yksityiskohtaiset myöntökriteerit voit lukea Arjen turvallisuuden koulutusohjelman liitteestä: MNL koulutusjärjestelmä (https://maanpuolustusnaistenliitto.fi/koulutus/koulutusohjelma/)

 

 

Share This