MNL koulutusjärjestelmä

Maanpuolustusnaisten kouluttautumisen ytimessä on Arjen turvallisuus -taidot. Varautunut ja asioista perillä oleva kansalainen on häiriötilanteissa toimintakykyinen pystyy auttamaan lähipiiriään ja näin edistää koko yhteiskunnan resilienssiä. 

Liiton koulutustyöryhmä on laatinut MPK:n Arjen turvallisuuden koulutusohjelman, joka on hyväksytty käyttöön 22.9.2021. Laadinnassa on hyödynnetty kokemuksia aiemmasta koulutusohjelmasta, jonka nimi oli Maanpuolustusnaisten Liiton koulutusohjelma.  MNL:n koulutustyöryhmä vastaa jatkossakin ohjelman jalkauttamisesta ja edelleen kehittämisestä. 

Lisäksi ohjelma mahdollistaa koulutuksen, jonka avulla tuotetaan osaavia henkilöitä liiton, piirien ja yhdistysten johtajiksi ja muihin vastuutehtäviin sekä harjoitusten johtajiksi ja kouluttajiksi. Tehtäviin syventävä koulutus antaa osaamisen toimia henkilön kiinnostuksen mukaisessa arjen häiriötilanteiden tai poikkeusolojen tehtävässä viranomaisten apuna tai harjoitusten tukitehtävissä.

PERUSKOULUTUS

Toimija

Kouluttaja

Johtaja

Peruskoulutus on suunnattu kaikille järjestön jäsenille. Peruskoulutuksen tavoitteena on lisätä jäsenistön järjestötietoutta ja kehittää heidän henkilökohtaisia valmiuksiaan selvitä arjen häiriötilanteissa. Peruskoulutus muodostuu kolmesta koulutussuorituksesta: järjestökoulutus, Arjen turvallisuus -kurssi (tai vastaava) ja muu henkilökohtaisia turvallisuustaitoja lisäävä viikonloppukurssi (esim. maastotaidot, katu- tai kyberturvallisuus). Kun jäsen on suorittanut nämä kolme osiota hyväksytysti kolmen vuoden sisällä, hän on oikeutettu saamaan MNL koulutusmerkin.

Toimijaosiossa jäsen voi suuntautua haluamaansa aihepiirin pariin kouluttautumalla järjestötehtäviin tai esim. harjoituksen tukitehtäviin tai mahdollisiin häiriötilanteiden tai poikkeusolojen viranomaistarpeisiin.

Koulutusohjelmaan liittyy kiinteästi kouluttajakoulutus. Sen tavoitteena on luoda liitolle itsenäinen koulutuskyky ohjelman mukaisiin koulutuskokonaisuuksiin. Johtamisen kokonaisuudessa annetaan johtamistaitoja kehittävää koulutusta, joka vahvistaa naisten johtamistaitoja niin järjestötoiminnassa kuin koulutus- ja harjoitustoiminnan johtamisessa.

Koulutusohjelma toteutetaan pääsääntöisesti MPK:n varautumisen- ja turvallisuuden VARTU-kursseina. Peruskoulutuskokonaisuuteen sisältyvän järjestökoulutuksen MNL:n piirit järjestävät itsenäisesti alueellaan yhteisen ohjeistuksen mukaisesti.

Share This