MNL koulutusohjelma

Maanpuolustusnaisten Liitto on laatinut yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa koulutusohjelman, jonka tavoitteena on saada jäsenistölle perustiedot ja -taidot ennakoinnista, varautumisesta ja toimimisesta erilaisissa arjen häiriötilanteissa.

Lisäksi ohjelma mahdollistaa koulutuksen, jonka avulla tuotetaan osaavia henkilöitä liiton, piirien ja yhdistysten johtajiksi ja muihin vastuutehtäviin sekä harjoitusten johtajiksi ja kouluttajiksi. Tehtäviin syventävä koulutus antaa osaamisen toimia henkilön kiinnostuksen mukaisessa arjen häiriötilanteiden tai poikkeusolojen tehtävässä viranomaisten apuna tai harjoitusten tukitehtävissä.

PERUSKOULUTUS
Syventävä
Kouluttaminen
Johtaminen

Peruskoulutus on suunnattu kaikille järjestön jäsenille. Peruskoulutuksen tavoitteena on lisätä jäsenistön järjestötietoutta ja kehittää heidän henkilökohtaisia valmiuksiaan selvitä arjen häiriötilanteissa. Peruskoulutus muodostuu kolmesta koulutussuorituksesta: järjestökoulutus, Arjen turvallisuus -kurssi (tai vastaava) ja muu henkilökohtaisia turvallisuustaitoja lisäävä viikonloppukurssi (esim. maastotaidot, katu- tai kyberturvallisuus). Kun jäsen on suorittanut nämä kolme osiota hyväksytysti kolmen vuoden sisällä, hän on oikeutettu saamaan MNL koulutusmerkin.

Syventävässä osiossa jäsen voi suuntautua haluamaansa aihepiirin pariin kouluttautumalla järjestötehtäviin tai esim. harjoituksen tukitehtäviin tai mahdollisiin häiriötilanteiden tai poikkeusolojen viranomaistarpeisiin.

Koulutusohjelmaan liittyy kiinteästi kouluttajakoulutus. Sen tavoitteena on luoda liitolle itsenäinen koulutuskyky ohjelman mukaisiin koulutuskokonaisuuksiin. Johtamisen kokonaisuudessa annetaan johtamistaitoja kehittävää koulutusta, joka vahvistaa naisten johtamistaitoja niin järjestötoiminnassa kuin koulutus- ja harjoitustoiminnan johtamisessa.

Koulutusohjelma toteutetaan pääsääntöisesti MPK:n varautumisen- ja turvallisuuden VARTU-kursseina. Peruskoulutuskokonaisuuteen sisältyvän järjestökoulutuksen MNL:n piirit järjestävät itsenäisesti alueellaan yhteisen ohjeistuksen mukaisesti.

Liiton koulutustyöryhmä laati koulutusohjelman 2017 ja se päivitettiin syksyllä 2019: MNL-koulutusohjelma 2020