Piirit ja yhdistykset

Kolmiportainen organisaatio

Maanpuolustusnaisten toiminta on organisoitu kolmitasoiseksi: valtakunnallinen liitto, alueelliset piirit ja paikalliset yhdistykset.

Maanpuolustusnaiset ovat jäseninä paikallisessa yhdistyksessä, joita on ympäri maata.
Paikallisyhdistykset ovat jäseniä sekä Maanpuolustusnaisten Liitossa että alueellisessa piirissä, jotka ovat myös rekisteröityjä yhdistyksiä.

Piirien ja yhdistysten toiminta on monipuolista. Ohjelmassa on maanpuolustusvalmiutta edistävää toimintaa, monipuolisia koulutusmahdollisuuksia sekä mukavaa yhdessäoloa toiminnallisella tavalla: kokouksia, ajankohtaisia esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, erilaisia retkiä sekä kunto- ja liikuntatapahtumia.

Maanpuolustusnaiset ovat aktiivisesti mukana alueidensa vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa, toimien mm. kurssilaisina, kouluttajina ja kurssien johtajina. Veteraanien perinteen siirtäminen tuleville sukupolville on myös yhdistyksissä tärkeässä asemassa.

Piiritoiminta lyhyesti

Piirien tarkoitus on:

  • olla alueellaan toimivien Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n jäsenyhdistysten aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä sekä neuvoa-antavana elimenä.
  • lisätä toiminta-alueellaan naisten maanpuolustustahtoa, -tietoa ja -taitoa sekä vahvistaa henkistä ja fyysistä kuntoa.
  • piirit edustavat alueellaan liittoa ja vastaavasti piiri edustaa paikallisyhdistyksiään liitossa.

Jäsenyhdistys kuuluu siihen piiriin, jonka alueella sen kotipaikka on.

Piirin ylintä päätösvalta on vuosikokouksilla, jossa päätösvalta on piirin jäsenyhdistykset asettamilla virallisilla kokousedustajilla. Vuosikokouksia on piirin säännöistä riippuen yksi tai kaksi vuodessa. Virallisten edustajien lisäksi piirien vuosikokouksiin saavat osallistua kaikki paikallisyhdistyksen jäsenet puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Piirin toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa piirihallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, 1-2 varapuheenjohtajaa sekä 5-20 jäsentä. Jokaisesta jäsenyhdistyksestä tulisi piirihallituksessa olla vähintään 1 jäsen ja jokaiselle edustajalle valittuna varajäsenet. Piirihallituksen jäsenten toimintakausi on kalenterivuosi. Sama henkilö saa olla piirihallituksessa yhtäjaksoisesti enintään 6 vuotta. Piirihallituksen tulee olla sopivan kokoinen piirin kokoon nähden, jotta se olisi toimiva.

Piirihallitus valitsee piirin sihteerin, taloudenhoitajan, koulutusvastaavan, veteraaniyhdyshenkilön, tiedottajan sekä mahdolliset muut piirin erilaisiin yhteistoimintaelimiin asettamat henkilöt. Piirihallituksen luottamustehtäviin valitsemat henkilöt voivat olla myös piirihallituksen ulkopuolelta.

Piirin säännöt saa oman yhdistyksen tai piirin sihteeriltä.

Piirit ja yhdistykset

Etelä-Hämeen Piiri ry

Piirin puheenjohtaja Satu Rajala
p. 050 364 2322 • [email protected]m
Etelä-Hämeen piirin verkkosivut

Etelä-Hämeen piirin yhdistykset

HATTULAN-TYRVÄNNÖN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Marita Viertonen
p. 050 307 7754 • [email protected]

HAUHON RESERVIN UPSEERIEN NAISET RY
Puheenjohtaja Kaija Kess
p. 050 570 5295 • [email protected]

HÄMEENLINNAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Outi Mantila
p. 040 179 7739 • [email protected]

RIIHIMÄEN SEUDUN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Katja Väistö
Puh. 040 734 4214 • [email protected]

TOIJALAN SEUDUN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Hilkka Rekola
p. 040 516 2383 • [email protected]

Etelä-Pohjanmaan Piiri ry

Piirin puheenjohtaja Sanna Luoma
p. 050 343 5726 • [email protected]

Etelä-Pohjanmaan piirin yhdistykset

ISONKYRÖN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Elina Knaapi
p. 0400 142 754 • [email protected]

KAUHAVAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Maarit Siukola
p. 041 7281 546 • [email protected]

KAUHAJOEN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Janika Hautaviita
p. 040 542 8230 • [email protected]

KURIKAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Sanna Luoma
p. 050 343 5726 • [email protected]

SEINÄJOEN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Maria Luodes
p. 044 308 5641 • [email protected]

Etelä-Savon Piiri ry – Vuoden Piiri 2019 & 2020

Piirin puheenjohtaja Sirkka Juusonen
p. 040 571 3085 • [email protected]

Etelä-Savon piirin yhdistykset

MIKKELIN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Mikkelin maanpuolustusnaisten kotisivut
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Anja Metsäkallio
p. 040 583 4580 • [email protected]

MÄNTYHARJUN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Liisa Louhivuori
p. 0400 490 564 • [email protected]

PERTUNMAAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Raija Tolonen
p. 040 574 7379 • [email protected]

PIEKSÄMÄEN SEUDUN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Ullamaija Virtanen
p. 045 187 6330 • [email protected]

SAVONLINNAN SEUDUN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Tarja Torpakko
p. 040 752 2527 • [email protected]

Helsingin Seudun Piiri ry

Piirin puheenjohtaja Sirpa Rantamäki
p. 050 5217 711 • [email protected]
Helsingin Seudun Piirin kotisivut

Helsingin Seudun Piirin yhdistykset

ESPOON MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Espoon maanpuolustusnaisten kotisivu
Puheenjohtaja Sanna Hänninen
p. 050 482 7849 • [email protected]

HELSINGIN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Helsingin maanpuolustusnaisten kotisivu
Puheenjohtaja Pirjo Heiskanen
p. 040 846 9800 • [email protected]

VANTAAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Vantaan maanpuolustusnaisten kotisivu
Puheenjohtaja Anita Linnamäki
p. 0400 702 727 • [email protected]

Kaakkois-Suomen Piiri ry

Piirin puheenjohtaja Satu Aurala
p. 040 752 7109 • [email protected]
Piirin Facebook

Kaakkois-Suomen Piirin yhdistykset

ETELÄ-KARJALAN RAJASEUDUN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Pirjo Vuoksela
p. 040 5605 912 • [email protected]

HAMINAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Aila Sahala
p. 040 514 7269 • [email protected]

KARHULAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Satu Aurala
p. 040 752 7109 • [email protected]

KOTKAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Kaija Sainio
p. 0440 150 720 • [email protected]

LAPPEENRANNAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Yhdistyksen kotisivut
Puheenjohtaja Minna Lyijynen
p. 050 339 4050 • [email protected]

PYHTÄÄN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Minna Torstensson
p. 044 336 6066 • [email protected]

Kainuun Piiri ry
Kainuun Piirin yhdistykset

KAJAANIN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Pia Keränen
Puh. 040 538 8043 • [email protected]

KUHMON MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Eija Korpivuoma
Puh. 040 513 2435 • [email protected]

SUOMUSSALMEN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Mari Kovalainen
Puh. 046 841 1325 • [email protected]

Keski-Suomen Piiri ry

Piirin puheenjohtaja Leena Hietala
p. 040 4161 250 • [email protected]
Keski-Suomen Piirin kotisivut

Keski-Suomen Piirin yhdistykset

JYVÄSKYLÄN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Jyväskylän maanpuolustusnaisten kotisivut
Yhdistyksen Facebook
PuheenjohtajaTiina Ronkainen
p. 040 577 9336 • [email protected]

ÄÄNEKOSKEN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Äänekosken maanpuolustusnaisten kotisivut
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Tarja Maukonen
p. 050 595 3298 • [email protected]

Lapin Piiri ry

Piirin puheenjohtaja Marja-Liisa Rönkkö
p. 0400 190 611 • [email protected]

Lapin Piirin yhdistykset

KEMINMAAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Marja-Liisa Rönkkö
p. 0400 190 611 • [email protected]

KITTILÄN NAISTEN MAANPUOLUSTUSYHDISTYS RY
Puheenjohtaja Ritva Toivola
p. 040 827 6430 • [email protected]

TERVOLAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Rauni Moskuvaara
p. 0400 452 375

Pirkanmaan Piiri ry

Piirin puheenjohtaja Elina Paukkunen
p. 050 401 1878 • [email protected]
Pirkanmaan Maanpuolustusnaisten piirin verkkosivut
Piirin Facebook

Pirkanmaan Piirin yhdistykset

HÄMEENKYRÖN SEUDUN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Tiina Lindi-Mokkila
p. 041 582 1320 • [email protected]

KANGASALAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Marja Hirvonen
p. 040 717 7696 • [email protected]

MESSUKYLÄN RESERVIN UPSEERIEN NAISET RY Puheenjohtaja Johanna Ahlgrén-Holappa
p. 050 343 7861 • [email protected]

NOKIAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Mariitta Hurme
p. 050 517 5606 • [email protected]

PÄLKÄNEEN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Virva Läärä
p. 040 514 2780 • [email protected]

TAMPEREEN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Piritta Laurila
p. 0400 843 240 • [email protected]

SASTAMALAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Johanna Pitkäkoski
p. 0500 485 953 • [email protected]

YLÖJÄRVEN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Tiina Landgren-Mäkkylä
p.0400 409 331[email protected]

Pohjanmaan Piiri ry

Piirin puheenjohtaja Raija Koivisto
p. 040 518 6639 • [email protected]

Pohjanmaan Piirin yhdistykset

KESKI-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Helinä Jokitalo
p. 050 432 0967 • [email protected]

VAASAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Toini Malmi
p. 040 749 0507 • [email protected]

Pohjois-Pohjanmaan Piiri ry

Piirin puheenjohtaja Pirkko Mattila
p. 050 512 0176 • [email protected]

Pohjois-Pohjanmaan Piirin yhdistykset

KUUSAMON MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Tarja Leinonen-Viinikka
p. 040 770 1380 • [email protected]

LAKEUDEN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
[email protected]
Puheenjohtaja Hannele Salmi
p. 040 594 7931 • [email protected]

OULUN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Pia-Riitta Korvenheimo
p. 040 719 1171 • [email protected]

Pohjois-Savon Piiri ry

Piirin puheenjohtaja Aija Koivunen
p. 040 730 5385 • [email protected]

Pohjois-Savon Piirin yhdistykset

KUOPION SEUDUN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Irma Kärkkäinen
p. 050 539 0835 • [email protected]

NILSIÄN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Saila Paaso-Rantala
p. 0400 695 154 • [email protected]

SOISALON MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Leea Oksiala
p. 040 720 9873 • [email protected]

YLÄ-SAVON MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Tuula Vinberg
p. 044 352 5500 • [email protected]

Päijät-Hämeen Piiri ry

Piirin puheenjohtaja Marja Rainio
p. 0400 497 060 • [email protected]

Päijät-Hämeen Piirin yhdistykset

HEINOLAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Saila Hara
p. 044 273 1980 • [email protected]

KÄRKÖLÄN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Pirjo Ståhl
p. 0500 717 320 • [email protected]

LAHDEN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Kati Vuorio
p. 044 983 1061 • [email protected]

NASTOLAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Vappu Virtanen
p. 040 748 8419 • [email protected]

ORIMATTILAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Marja Rainio
p. 0400 497 060 • [email protected]

Satakunnan Piiri ry

Piirin puheenjohtaja Hannele Taipale
p. 050 358 9674[email protected]
Satakunnan Maanpuolustusnaisten piirin verkkosivut
Piirin Facebook

Satakunnan Piirin yhdistykset

HUITTISTEN SEUDUN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Yhdistyksen Facebook
Puheenjohtaja Pia Huhtala
p. 040 758 2727 • [email protected]

KOKEMÄEN SEUDUN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Kokemäen Seudun Maanpuolustusnaisten verkkosivut
Puheenjohtaja Sinikka Vainio-Köpi
p. 0400 524 358 • [email protected]

PORIN SEUDUN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Hannele Taipale
p. 050 358 9674 • [email protected]

RAUMAN RESERVIN UPSEERIEN NAISET RY
Puheenjohtaja Marjo Sarmet
p. 050 552 2093 • [email protected]

Uudenmaan Piiri ry

Piirin puheenjohtaja Aila Lindroos
p. 050 5411 390 • [email protected]

Uudenmaan Piirin yhdistykset

LOHJAN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Tuula Hannuksela
p. 044 556 9959 • [email protected] 

VIHDIN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Vihdin Maanpuolustusnaisten verkkosivut
Puheenjohtaja Salli Lehervo
p. 040 777 4043 • [email protected]

Varsinais-Suomen Piiri ry

Piirin puheenjohtaja Päivi Tuhkalainen
p. 044 336 6181 • [email protected]
Piirin Facebook

Varsinais-Suomen Piirin yhdistykset

NAANTALIN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Kristiina Sunell
p. 044 790 4921 • [email protected]

SALON SEUDUN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Pirjo Rajakangas
p. 044 594 3184  • [email protected]

TURUN SEUDUN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Päivi Tuhkalainen
p. 044 336 6181 • [email protected]

UUDENKAUPUNGIN MAANPUOLUSTUSNAISET RY
Puheenjohtaja Anneli Vuorio
p. 044 371 1260 • [email protected]