Historia

Liittona nuori – perinteet pohjalla

Maanpuolustusnaisten Liitto ry perustettiin 13.11.2004 Helsingissä Katajanokan Kasinolla, kun Suomen Maanpuolustusnaisten Liitto ry ja Suomen Naisten Maanpuolustusjärjestö ry yhdistivät voimansa. Uuden liiton ensimmäiseksi puheenjohtajaksi kutsuttiin valtiopäiväneuvos Kaarina Dromberg, joka on nykyisin liiton kunniapuheenjohtaja.

Yhdistyvien liittojen taustalla on naisten pitkäaikaista järjestötoimintaa. Itsenäisyytemme alkutaipaleella naiset alkoivat
toimia miesten rinnalla ja heidän tukenaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen saralla. Järjestäytynyt toiminta alkoi sotien jälkeen 1940-luvulla, jolloin naiset perustivat miesten reserviupseerien kerhoihin alaosastoja. Oman kokoontumisen ohella naiset tukivat upseeri- ja aliupseeriyhdistyksiä taloudellisesti ja järjestivät tarjoiulua ja ohjelmaa niiden kokouksiin.

Suomen Reservin Upseerien Naisten valtakunnallinen RUN-toiminta alkoi 1956, kun järjestetiin ensimmäiset neuvottelupäivät. Silloin perustettu neuvottelukunta oli toimeenpaneva elin aina vuoteen 1987, jolloin perustetiin Suomen Reservin Upseerien Naisten Liitto. Siihen kuului 1989 yhteensä 165 yhdistystä ja 6000 jäsentä. Nimi muuttui 1996 Suomen Maanpuolustusnaisten Liitoksi.

Aliupseeriliiton (nykyään Reserviläisliitto) naisten alaosastot puolestaan perustivat omaksi yhdyssiteeksi Naisten neuvottelukunnan ja rekisteröivät sen 1990 nimellä Reservin Aliupseerien Naisten Liitto. Vuonna 1996 nimi muuttui Suomen Naisten Maanpuolustusjärjestöksi.

Maanpuolustusnaisten Liitto ry:n puheenjohtajat:

Kaarina Dromberg 2004-2010
Satu Rajala 2011-2014
Kaarina Suhonen 2015-2016
Mervi Liimatainen 2017-2022
Satu Virtanen 2023-

Share This