Toiminnan esittely

Maanpuolustusnaisten Liitto ry (MNL)

Maanpuolustusnaisten Liitto on itsenäinen puolueisiin sitoutumaton naisten vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö.

Maanpuolustusnaisten Liitto ry perustettiin 13.11.2004, kun kaksi suurta naisten vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevää liittoa, Suomen Maanpuolustusnaisten Liitto ry ja Suomen Naisten Maanpuolustusjärjestö ry, yhdistyivät.

Jäseninä ovat sen 15 piiriä ja 62 yhdistystä. Jäsenmäärä on noin 3 100.

Maanpuolustusnaisten Liiton aktiivinen jäsentoiminta tapahtuu piireissä ja paikallisissa yhdistyksissä.

Liiton tarkoituksena on:

  • Toimia jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä
  • Naisten maanpuolustustahdon, -tiedon ja -taidon sekä henkisen ja fyysisen kunnon vahvistaminen
  • Kokonaismaanpuolustuksen edistäminen
  • Kouluttaa ja kannustaa naisia valmentautumaan kriisi- ja poikkeusolojen tehtäviin
  • Osallistua Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämille kursseille, niiden suunnitteluun sekä toteuttamiseen
  • Yhteistoiminta puolustusvoimien ja eri siviiliviranomaisten kanssa
  • Yhteistyö muiden maanpuolustus- ja kriisinhallintaan osallistuvien järjestöjen kanssa

Liiton arvoiksi on kiteytetty:
Isänmaan rakkaus – Yhdessä ilolla – Osaava toimija

 

Share This