Arjen turvallisuus -kurssi


Arjen turvallisuuskurssi
on Maanpuolustusnaisten Liiton peruskoulutusta. Arjen turvallisuus -kurssi soveltuu kaikille tuomaan turvallisuuteen liittyviä perustietoja ja -taitoja, joita jokainen voi soveltaa arjessa. Tavoitteena on, että osallistuja osaa tunnistaa kodin ja lähiympäristön turvallisuusriskejä, ja osaa ehkäistä niitä ja varautua niihin.

Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa hälyttää apua, tehdä alkusammutuksen, antaa hätäensiapua ja tuntee kyberturvallisuuden perusteita. Osallistuja tietää kotivaran tärkeyden ja osaa varautua arjen häiriötilanteisiin. Kurssinjohtajan valitsemalla valinnaisella koulutusosiossa osallistuja syventää arjen turvallisuustietouttaan esim. perheen, liikenteen tai matkustamisen kannalta.

Kurssin kesto on 16 tuntia, joka voidaan jakaa eri päiville tai toteuttaa viikonloppukurssina. Kurssi voidaan järjestää MPK:n tukemana myös muualla kuin varuskunnassa. Arjen turvallisuus -kurssi voidaan toteuttaa myös osana Kotiseutu- tai NASTA-harjoitusta.

Arjen turvallisuus -kurssikalenteri 2020
7.-8.2. TalviHUOVI2020, Huovinrinne, Säkylä
24.-26.4. Savotar 2020 NASTA-harjoitus, Vekaranjärvi (peruttu Koronan vuoksi)
5.-6.9. Kotiseutuharjoitus HELA20, Kauhava (peruttu Koronan vuoksi)
18.-20.9. Hämeen Ilves2020-harjoitus, Parolannummi (peruttu Koronan vuoksi)
2.-4.10. PikkuNASTA Fanni 20, Taivalkoski
 

Ilmoittautuminen www.mpk.fi/koulutuskalenteri