Ajatuksia koulutuksesta ja kouluttautumisesta, opettamisesta ja oppimisesta

31.7.2020 | Blogi

”Ei oppi ojaan kaada”, ”Luulo ei ole tiedon väärti”, ”Vierivä kivi ei sammaloidu”.
Monet suomalaiset sananlaskut viittaavat oppimiseen ja osaamiseen. Osaamiselle ja osaamisen hankkimiselle esim. kouluttautumalla on Suomessa aina annettu paljon arvoa. Useimmat eri sukupolvien edustajat pitävät koulutusta ja kouluttautumista tärkeänä. Eri kouluasteet antavatkin muodollista, suunnitelmallista opetusta ja ohjausta virallisissa organisaatioissa. Peruskoulun oppimäärän oppimiseenhan on meillä kaikilla ollut velvollisuus.

Koulutusjärjestelmä on kehittynyt vuosien varrella nykymuotoonsa, ja siinä rinnalla on koko ajan kulkenut ns. informaali eli epämuodollinen oppiminen. Informaalia oppimista tapahtuu päivittäisessä arjessa omasta tahdostamme käsin ja myös tiedostamatta; olemme esim. oppineet ajamaan polkupyörää tai autoa, tekemään eri kotiaskareita, uusien teknisten vempaimien käyttöä, sekä olemaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Oppimista tapahtuu koko ajan.

Erilaiset vähemmän muodolliset organisaatiot, esim. tiedekeskukset, opistot ja järjestöt puolestaan pystyvät tuottamaan ja tarjoamaan non-formaalia koulutusta. Non-formaali koulutus voi olla hyvinkin tavoitteellista ja suunniteltua tai informaalia, ja kaikkea siltä väliltä. Maanpuolustusnaisten Liiton jäsenet ovat oppineet tällä tavoin yhdessä toimien esim. liiton järjestökoulutuksissa, Arjen turvallisuus -kursseilla, tai NVL:n ja MPK:n kursseilla. Olemme oppineet uutta oman mielenkiintomme ja motivaatiomme pohjalta – yhdessä.

Koulutus on tänä päivänä paljon muuta kuin paikallaan istumista ja opetuksen vastaanottamista. Meistä jokainen oppii omalla tavallamme, ja siksi oppimisen ja onnistumisen mahdollisuuksia pyritään tarjoamaan monilla eri menetelmillä. Liitutaulut ovat muuttuneet älytauluiksi, piirtoheittimet projektoreiksi ja teoriaopinnot verkkokursseiksi ja jopa tietokonepeleiksi. Digimaailma on ohjannut ja opettanut myös maanpuolustusnaisia etäkokouksiin, eri sosiaalisen median kanaville sekä älypuhelimilla kivojen kuvien ottamiseen ja jakamiseen ystäville. Olemme oppineet uutta ihan huomaamatta.

Kokeneilla, kauan toiminnassa mukana olleilla maanpuolustusnaisilla on paljon mittaamattoman arvokasta hiljaista tietoa. Hiljainen tieto näyttäytyy varmuutena monissa toimissa ja tehtävissä. Hiljaisen tiedon siirtäminen suunnitellusti esim. mentoroimalla eli mestari-kisälli-menetelmällä olisi uusille toimijoille mahdollisuus oppia uutta esim. yhdistysten hallitustehtävissä. Vastaavasti kokenut toimija, mentori voisi oppia uusia asioita oppilaaltaan.

”Ei vanha koira uusia temppuja opi.” Nykyään oppimisen ajatellaan olevan myös elinikäistä. Vielä korkeassakin iässä voimme oppia uutta, kun on esim. tarpeen hankkia uusi puhelin tai tutustua uuteen asuinympäristöön. Hieman utelias mieli, monipuolinen kiinnostus ja tiedon muuttumisen hyväksyminen voivat antaa hedelmällisen kasvupohjan oppimiselle, vaikka kouluttautuminen ei tunnukaan ajankohtaiselta – oppiahan voi silti.
Itse ajattelen niin, että jokaisesta tilanteesta ja jokaisesta ihmisestä voi oppia jotain. Ja onhan se niinkin, että ”Kertaus on opintojen äiti”.

Anu Keränen
MNL Koulutustyöryhmän puheenjohtaja

 

 

 

 

Blogit

Ensimmäinen vuosi kummipiiritoimintaa takana

Noin vuosi sitten Maanpuolustusnaisten Liiton puheenjohtajistossa syntyi ajatus, että kullakin puheenjohtajalla olisi omat kummipiirinsä. Ajatuksena on madaltaa kynnystä piirien ja liiton puheenjohtajiston välillä.

Sääntömuutos

Meidän tulee kehittää toimintaamme ja aktivoida jäsenistöämme niin, että liittomme voi hyvin myös tulevina vuosikymmeninä. Kuluvana vuonna minulla on ollut kunnia toimia Järjestötyöryhmän puheenjohtaja. Isoin ja vaativin tehtävämme työryhmässä on ollut päivittää liiton säännöt ajan tasalle.

Liikkumisesta hyvää oloa ja energiaa

Nyt alkusyksystä on ollut hienoa päästä liikkumaan raikkaassa ulkoilmassa. Samalla voi seurata miten syksy etenee ja tuo esiin kauniita värejä. Tällä hetkellä erityisesti pihlajat loistavat upeina ja ovat täynnä punaisia marjoja. Mikään ei poista työpäivän jälkeen stressiä niin hyvin kuin luonnossa liikkuminen.

Topakka syntyy vapaaehtoisten ja ammattilaisten yhteistyönä

Topakka ilmestyy kerran vuodessa innostuneiden harrastajien sekä ammattilaisten yhteistyönä. Lehden tekemiseen on mahdollisuus yhdistyksissä osallistua lähettämällä juttu kuvien kera päätoimittajalle. Vain lehden taitto ja paino ovat alan ammattilaisten käsissä....

Hiisi-jotos kutsuu Lohjalle

Lohjalla on kaikki on valmiina Hiisi-jotosta varten: rastit, organisaatio, ruokailut, yöpymiset, iltaohjelma, luvat jne. Järjestelytiimi on toiveikas, että tänä vuonna jotos päästään järjestämään – terveysturvallisuus kaikessa huomioiden. Lopullinen ratkaisu riippuu viranomaisten pandemiamääräyksistä huhti-toukokuun vaihteessa 2021.

Iloa elämään korona-aikana

Melkein vuoden kestänyt korona-aika on vaatinut meiltä kaikilta jaksamista ja sopeutumista uuteen elämäntilanteeseen. Meillä on jokaisella omat keinomme selviytyä haastavasta ajasta.

Yhteistyöllä vuoden piiriksi

Olemme tulleet täällä Etelä-Savossa tutuiksi toisillemme ja siten voimme helposti tsempata toisiamme. Odotamme yhteisiä tapaamisia hyvän harrastuksen merkeissä. Yhdessä olemme hyvä, vahva ja iloinen joukko. Näillä elementeillä olemme yhdessä saavuttaneet kahdesti voiton piirien välisessä Kannustuskisassa ja ansainneet siten kunnian olla Vuoden piiri.

Yhdessä toimien lähellä tai etänä

Maanpuolustusnaisten liiton toimintasuunnitelman teema vuodelle 2021 on ”Yhdessä toimien lähellä tai etänä”.  Tätä teemaa keväällä pohdittaessa oltiin jo tilanteessa, jossa naamatusten tapaamisia rajattiin ja liittohallituksen kokouskin toteutettiin ensimmäistä kertaa...

Poluilta virkeyttä arkeen

Tämä vuosi jää varmasti meidän kaikkien mieleen mitä ihmeellisempänä aikana. Keväällä levinnyt  panepidemia siivitti meidät liikkumaan luonnossa. Kevään valoisuus ja lisääntynyt liikunta auttoivat kestämään rajoituksia. Moni huomasi lisääntyneen liikunnan tuoneen myös...