Ajatuksia koulutuksesta ja kouluttautumisesta, opettamisesta ja oppimisesta

31.7.2020 | Blogi

”Ei oppi ojaan kaada”, ”Luulo ei ole tiedon väärti”, ”Vierivä kivi ei sammaloidu”.
Monet suomalaiset sananlaskut viittaavat oppimiseen ja osaamiseen. Osaamiselle ja osaamisen hankkimiselle esim. kouluttautumalla on Suomessa aina annettu paljon arvoa. Useimmat eri sukupolvien edustajat pitävät koulutusta ja kouluttautumista tärkeänä. Eri kouluasteet antavatkin muodollista, suunnitelmallista opetusta ja ohjausta virallisissa organisaatioissa. Peruskoulun oppimäärän oppimiseenhan on meillä kaikilla ollut velvollisuus.

Koulutusjärjestelmä on kehittynyt vuosien varrella nykymuotoonsa, ja siinä rinnalla on koko ajan kulkenut ns. informaali eli epämuodollinen oppiminen. Informaalia oppimista tapahtuu päivittäisessä arjessa omasta tahdostamme käsin ja myös tiedostamatta; olemme esim. oppineet ajamaan polkupyörää tai autoa, tekemään eri kotiaskareita, uusien teknisten vempaimien käyttöä, sekä olemaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Oppimista tapahtuu koko ajan.

Erilaiset vähemmän muodolliset organisaatiot, esim. tiedekeskukset, opistot ja järjestöt puolestaan pystyvät tuottamaan ja tarjoamaan non-formaalia koulutusta. Non-formaali koulutus voi olla hyvinkin tavoitteellista ja suunniteltua tai informaalia, ja kaikkea siltä väliltä. Maanpuolustusnaisten Liiton jäsenet ovat oppineet tällä tavoin yhdessä toimien esim. liiton järjestökoulutuksissa, Arjen turvallisuus -kursseilla, tai NVL:n ja MPK:n kursseilla. Olemme oppineet uutta oman mielenkiintomme ja motivaatiomme pohjalta – yhdessä.

Koulutus on tänä päivänä paljon muuta kuin paikallaan istumista ja opetuksen vastaanottamista. Meistä jokainen oppii omalla tavallamme, ja siksi oppimisen ja onnistumisen mahdollisuuksia pyritään tarjoamaan monilla eri menetelmillä. Liitutaulut ovat muuttuneet älytauluiksi, piirtoheittimet projektoreiksi ja teoriaopinnot verkkokursseiksi ja jopa tietokonepeleiksi. Digimaailma on ohjannut ja opettanut myös maanpuolustusnaisia etäkokouksiin, eri sosiaalisen median kanaville sekä älypuhelimilla kivojen kuvien ottamiseen ja jakamiseen ystäville. Olemme oppineet uutta ihan huomaamatta.

Kokeneilla, kauan toiminnassa mukana olleilla maanpuolustusnaisilla on paljon mittaamattoman arvokasta hiljaista tietoa. Hiljainen tieto näyttäytyy varmuutena monissa toimissa ja tehtävissä. Hiljaisen tiedon siirtäminen suunnitellusti esim. mentoroimalla eli mestari-kisälli-menetelmällä olisi uusille toimijoille mahdollisuus oppia uutta esim. yhdistysten hallitustehtävissä. Vastaavasti kokenut toimija, mentori voisi oppia uusia asioita oppilaaltaan.

”Ei vanha koira uusia temppuja opi.” Nykyään oppimisen ajatellaan olevan myös elinikäistä. Vielä korkeassakin iässä voimme oppia uutta, kun on esim. tarpeen hankkia uusi puhelin tai tutustua uuteen asuinympäristöön. Hieman utelias mieli, monipuolinen kiinnostus ja tiedon muuttumisen hyväksyminen voivat antaa hedelmällisen kasvupohjan oppimiselle, vaikka kouluttautuminen ei tunnukaan ajankohtaiselta – oppiahan voi silti.
Itse ajattelen niin, että jokaisesta tilanteesta ja jokaisesta ihmisestä voi oppia jotain. Ja onhan se niinkin, että ”Kertaus on opintojen äiti”.

Anu Keränen
MNL Koulutustyöryhmän puheenjohtaja

 

 

 

 

Blogit

Mietteitä puheenjohtajuuden alkutaipaleelta

Ensimmäiset kaksi kuukautta uuden puheenjohtajan pestistä ovat kuluneet vauhdilla. Uusia avauksia maanpuolustusnaisten toiminnan kehittämiseksi on jo saatu liikkeelle ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Toimiva yhteistyö ja hyvä henki ovat tärkeitä seikkoja, jotta asiat etenevät ja toiminnassa jaksaa olla mukana.

Peruskoulutusmerkin lisäksi nyt myös syventävät koulutusmerkit

Koulutusmerkki on ulkoinen näyttö, että maanpuolustusnainen on hankkinut oman varautumisensa perustiedot tai syventänyt taitojaan toimijana, kouluttajana tai johtajana. Kannustan kaikkia jäseniämme kouluttautumaan ja suorittamaan ensin peruskoulutusmerkin ja sen jälkeen toimimaan ja kouluttamaan itseään eteenpäin syventävillä koulutuspoluilla.

Salon yhdistyksellä uusi startti

Perinteikkään Salon Seudun Maanpuolustusnaisten toiminta oli hiipunut olemattomiin ja jäsenet olivat kaikonneet. Joukko aktiivisia toimijoita lähti toteuttamaan viime vuoden alussa yhdistykselle uuden startin, joka tuotti tulosta.

Paraati – elämys vailla vertaa

Maanpuolustusnaisten Liiton osasto oli osa 4.6. järjestettyä Puolustusvoimien lippupäivän juhlan valtakunnallista paraatia. Helsingissä järjestetty paraati oli ensimmäinen pitkään aikaan. Blogissa tunnelmia ja ajatuksia, siitä mitä paraatiin osallistuminen itselle herätti.

Oulussa jäsenmäärä triplaantui

Maakuntalehden julkaisema haastattelu ”Naisilla halu varautua kriisilanteisiin” herätti lukijoissa suuren mielenkiinnon pohtia omia turvallisuus- ja varautumistaitoja. Euroopan tapahtumiin reagoiminen konkretisoitui meidän jokaisen suomalaisen omassa elämässä.  ...

Ensimmäinen vuosi kummipiiritoimintaa takana

Noin vuosi sitten Maanpuolustusnaisten Liiton puheenjohtajistossa syntyi ajatus, että kullakin puheenjohtajalla olisi omat kummipiirinsä. Ajatuksena on madaltaa kynnystä piirien ja liiton puheenjohtajiston välillä.

Sääntömuutos

Meidän tulee kehittää toimintaamme ja aktivoida jäsenistöämme niin, että liittomme voi hyvin myös tulevina vuosikymmeninä. Kuluvana vuonna minulla on ollut kunnia toimia Järjestötyöryhmän puheenjohtaja. Isoin ja vaativin tehtävämme työryhmässä on ollut päivittää liiton säännöt ajan tasalle.

Share This