Peruskoulutusmerkin lisäksi nyt myös syventävät koulutusmerkit

27.9.2022 | Blogi

Muutama vuosi sitten Maanpuolustusnaisten Liitto (MNL) työsti jäsenelleen peruskoulutusmerkin ja nyt on keväällä otettu käyttöön myös syventävät koulutusmerkit.  Peruskoulutusmerkkiä tai syventäviä merkkejä ei anota, vaan ne ansaitaan. Piirien koulutusvastaavien tehtävänä on tiedottaa jäsenistölle koulutuspoluista ja koulutusmerkkien myöntämisperusteista.  Koulutusmerkki on ulkoinen näyttö, että jäsen on hankkinut oman varautumisensa perustiedot tai syventänyt taitojaan toimijana, kouluttajana tai johtajana. Maanpuolustusnaisten Liiton koulutustyöryhmän jäsenenä ja nykyisenä puheenjohtaja olen saanut olla työstämässä koulutusmerkkien kriteereitä. Monessa työryhmän mielenkiintoisessa kokouksessa on käsitelty merkkiasiaa ja päädytty nykyisiin käytäntöihin.

Vertaisin koulutusmerkkejämme partiolaisten ikäkausimerkkeihin, jotka saadaan kun on suorittanut tietyn ikäkauden opintokokonaisuuden. Partiolaiset käyttävät merkkejä partiopaidassaan ja me Maanpuolustusnaiset saamme käyttää niitä esim. yhdistyksen, piirin tai liiton tilaisuuksissa tai muissa maanpuolustushenkisissä tapahtumissa, jonka pukeutumiseen merkit sopivat. Merkkejä ei kuitenkaan saa käyttävät yhdessä virallisten kunniamerkkien kanssa.

Peruskoulutusmerkkiin on edellytyksenä kolmen osasuorituksen suorittaminen pääasiassa kolmen vuoden sisällä (koronan vuoksi aikaa on jatkettu nyt viiteen vuoteen väliaikaisesti). Näitä osakoulutuksia ovat järjestökoulutus, Arjen turvallisuuskurssi tai vastaava sekä muu 16 tuntia käsittävä käsittävä kurssi, jossa opitaan henkilökohtaisia turvallisuus- ja varautumistaitoja. Me koulutustyöryhmässä toivomme, että mahdollisimman moni jäsen suorittaisi peruskoulutusmerkin. Sen suorittamisen myötä uudet jäsenet oppivat varautumisen perustaidot ja ne tulevat kerrattua niillekin, joilla on jo pitempi taival Maanpuolustusnaisten Liiton jäsenenä.

Peruskoulutusmerkin suorittaminen toivottavasti aktivoi teidät jäsenet hakeutumaan muihinkin koulutuksiin. Niistä on hyvä edetä aktiivisiksi toimijoiksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) tai Naisten Valmiusliiton kursseille toimijoiksi, kouluttajiksi tai kurssien johtajatehtäviin. Mahdollisuus on myös päästä johtotehtäviin Maanpuolustusnaisten Liitossa tai Naisten Valmiusliitossa. Näin teille tulee mahdollisuus hakea syventävää koulutusmerkkiä.

Syventävät koulutusmerkit jakautuvat kolmeen eri alueeseen. Toimijamerkin edellytyksenä on peruskoulutusmerkin suorittaminen ja toimijakohtaiset kriteerit. Näitä ovat esim. PV:n B-ajoluvan suorittaminen sekä kuljettajana toimiminen kahdessa harjoituksessa. Myös hygieniapassin suorittaminen, MPK:n kenttämuonituskoulutus (tai soveltuva ammattipätevyys) sekä osallistuminen kenttämuonitustehtäviin vähintään kahdessa harjoituksessa riittää. Syventävän kouluttajamerkkiin tarvitaan peruskoulutusmerkin lisäksi PVmoodlen tai MPKmoodlen peruskurssi, soveltuva kouluttajakurssi sekä toimiminen kouluttajana tai vaihtoehtoisesti kurssin tai harjoituksen johtajana toiminen. Vaativin syventävistä merkeistä on johtajamerkki, mikä edellyttää peruskoulutusmerkin lisäksi MNL:n johtamisen viikonlopun –kurssin sekä muun johtamiskurssin suorittamista. Lisäksi hakijan tulee olla toiminut vähintään vuoden MNL:n yhdistyksen, piirin, liiton tai Naisten Valmiusliiton alueneuvottelukunnan puheenjohtajana. Hakijan tulee myös laatia kirjallinen selostus siitä miten oma toiminta on vienyt yhteisöä eteenpäin sekä miten se on koko jäsenistön huomioivaa, kehittävää ja liiton tavoitteiden mukaista. Tämä selostus tulee vielä hyväksyttää asian tuntevalla henkilöllä.

Kannustan kaikkia jäseniämme koulutuspolulle; suorittamaan ensin peruskoulutusmerkin ja sen jälkeen toimimaan ja kouluttamaan itseään joko toimija-, kouluttaja- tai johtajapolulla tai vaikka näillä kaikilla. Koulutuspolulla saat lisäksi osaamista, verkostoitumista sekä uusia mahdollisuuksia itsesi kehittämiseen ja toimimiseen kokonaisturvallisuuden parissa.

Hanna Pohjantuli
Maanpuolustusnaisten Liitto
Koulutustyöryhmän puheenjohtaja

Blogit

Mietteitä puheenjohtajuuden alkutaipaleelta

Ensimmäiset kaksi kuukautta uuden puheenjohtajan pestistä ovat kuluneet vauhdilla. Uusia avauksia maanpuolustusnaisten toiminnan kehittämiseksi on jo saatu liikkeelle ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Toimiva yhteistyö ja hyvä henki ovat tärkeitä seikkoja, jotta asiat etenevät ja toiminnassa jaksaa olla mukana.

Salon yhdistyksellä uusi startti

Perinteikkään Salon Seudun Maanpuolustusnaisten toiminta oli hiipunut olemattomiin ja jäsenet olivat kaikonneet. Joukko aktiivisia toimijoita lähti toteuttamaan viime vuoden alussa yhdistykselle uuden startin, joka tuotti tulosta.

Paraati – elämys vailla vertaa

Maanpuolustusnaisten Liiton osasto oli osa 4.6. järjestettyä Puolustusvoimien lippupäivän juhlan valtakunnallista paraatia. Helsingissä järjestetty paraati oli ensimmäinen pitkään aikaan. Blogissa tunnelmia ja ajatuksia, siitä mitä paraatiin osallistuminen itselle herätti.

Oulussa jäsenmäärä triplaantui

Maakuntalehden julkaisema haastattelu ”Naisilla halu varautua kriisilanteisiin” herätti lukijoissa suuren mielenkiinnon pohtia omia turvallisuus- ja varautumistaitoja. Euroopan tapahtumiin reagoiminen konkretisoitui meidän jokaisen suomalaisen omassa elämässä.  ...

Ensimmäinen vuosi kummipiiritoimintaa takana

Noin vuosi sitten Maanpuolustusnaisten Liiton puheenjohtajistossa syntyi ajatus, että kullakin puheenjohtajalla olisi omat kummipiirinsä. Ajatuksena on madaltaa kynnystä piirien ja liiton puheenjohtajiston välillä.

Sääntömuutos

Meidän tulee kehittää toimintaamme ja aktivoida jäsenistöämme niin, että liittomme voi hyvin myös tulevina vuosikymmeninä. Kuluvana vuonna minulla on ollut kunnia toimia Järjestötyöryhmän puheenjohtaja. Isoin ja vaativin tehtävämme työryhmässä on ollut päivittää liiton säännöt ajan tasalle.

Liikkumisesta hyvää oloa ja energiaa

Nyt alkusyksystä on ollut hienoa päästä liikkumaan raikkaassa ulkoilmassa. Samalla voi seurata miten syksy etenee ja tuo esiin kauniita värejä. Tällä hetkellä erityisesti pihlajat loistavat upeina ja ovat täynnä punaisia marjoja. Mikään ei poista työpäivän jälkeen stressiä niin hyvin kuin luonnossa liikkuminen.

Share This