Topakka syntyy vapaaehtoisten ja ammattilaisten yhteistyönä

4.6.2021 | Blogi

Topakka ilmestyy kerran vuodessa innostuneiden harrastajien sekä ammattilaisten yhteistyönä. Lehden tekemiseen on mahdollisuus yhdistyksissä osallistua lähettämällä juttu kuvien kera päätoimittajalle. Vain lehden taitto ja paino ovat alan ammattilaisten käsissä. Moninaisten työvaiheiden jälkeen lehti on valmis luettavaksi.

Artikkelit ovat tervetulleita

Topakan tekeminen alkaa sisällön suunnittelulla, jossa  liiton viestintätyöryhmä on avainroolissa.  Työryhmän puheenjohtajana toimii Satu Virtanen, ja jäseninä Topakan päätoimittaja Ansa Iivanainen, Erja Lindholm ja Pirkko Mattila. Viestintätyöryhmä miettii lehden tavoitteet, teeman, ideoi lehden sisältöjä ja artikkelien aiheita sekä hankkii kirjoittajia. Lehden teeman mukaisesti pyydetään artikkeleita pääasiassa yhdistysten jäseniltä. Päätoimittaja lukee kaikki artikkelit ja tarkastaa niiden kieliasun. Jos sinulla on tarjota Topakkaan artikkelia, niin lähetä se rohkeasti sähköpostilla päätoimittajalle.

Päätoimittajan työ on monipuolista. Hän mm. työstää artikkelit ja lehteen tulevan muun materiaalin taittajan vaatimaan kuntoon. Päätoimittaja kokoaa lehden artikkelit ja kirjaa ne muistilistalle siihen järjestykseen, johon ne lehdessä halutaan.

Mainokset elävöittävät lehteä

Hyvä yhdistyksen jäsen, muistathan, että oma yhdistyksesi saa osan mainoksen hinnasta, kun hankit Topakassa julkaistavan mainoksen. Tämä on helppo tapa kartuttaa oman yhdistyksesi taloutta, mikä mahdollistaa yhdistyksen moninaisen toiminnan jäsentensä hyväksi. Mainokset voivat olla laidasta laitaan, onhan maanpuolustusnaiset ”eläväistä” väkeä. Mainoksen aiheet voivat liittyä esim. ravintoon, lepoon ja liikuntaan. Mainostajat lähettävät ilmoitusaineistot suoraan taittajalle pdf -tallennuksena. Mainoksiin liittyvä hinnasto on mediakortissa, joka on lähetty liiton tiedotteen mukana ja löytyy myös kotisivuilta.

Taittaja työssään

Kun artikkelit ovat valmiit, päätoimittaja toimittaa kuva- ja tekstiaineistot taittajalle lehden taittoa varten. Taitto tarkoittaa lehden sivuille tulevien elementtien asettelua haluttuun järjestykseen. Taitto suunnitellaan yhteistyössä päätoimittajan ja taittajan kanssa niin, että artikkelit sijoitetaan lehteen päätoimittajan päättämään järjestykseen.

Taittajan käyttämässä taitto-ohjelmassa on valmis sivupohjamalli, johon artikkelin teksti ja kuvat tuodaan. Kuvat ja kuvatekstit sommitellaan tekstin joukkoon. Kuvankäsittelyohjelmalla parannellaan kuvia eli säädetään väritasapainoa, terävöitetään kuvia ja rajataan ne haluttuun kokoon.

Taittaja lähettää taitetun tiedoston tai yksittäisen artikkelin oikolukuun päätoimittajalle sähköpostilla. Tiedosto artikkeleineen on siinä vaiheessa jo lehden näköinen. Oikoluvun ja tarvittavien korjausten jälkeen taittaja lähettää tiedoston painoon.

Lehden painaminen

Topakan painaa Uusiokuori Oy, joka toimii Somerolla. Lehti painetaan 4-väri offset-painomenetelmällä. Lehden tekeminen vaatii yhteistyötä painon eri osastojen välillä: painopinnanvalmistus, paino, jälkikäsittely ja postitus.

­­­Painopinnan valmistaja asemoi sivut painokoneen painolevylle ja tulostaa levyt painajalle. Painosta lähetetään tässä vaiheessa vielä matalaresoluutioinen sähköinen vedos taittajalle. Taittaja kuittaa vedoksen, jonka jälkeen lehden painotyö alkaa.

Offsetpainomenetelmän tekniikka perustuu rasvan ja veden hylkimiseen. Offsetin painolevyllä väriä vastaanottavat kohdat hylkivät vettä, kun taas väriä luovuttamattomat kohdat ottavat veden vastaan. Koska painoväri on rasvaista, se tarttuu ainoastaan väriä vastaanottaviin kohtiin. Värien säätämisessä käytetään apuna mm. spektrofotometriä.

Nykyaikaisten 8-värikoneiden loppupäässä on taittolaite, joka aloittaa jälkikäsittelyn. Erillistä taittokonetta ei yleensä enää tarvita. Painetut arkit siirretään jälkikäsittelyyn, jossa ne stiftataan eli nidotaan yhteen ja leikataan leikkuumerkkien mukaan. Jälkikäsittelyn jälkeen lehdet siirtyvät postitukseen, jossa lehden takakanteen lisätään maksumerkintä ja vastaanottajan tiedot. Tämän jälkeen lehti on valmis postin huolintaan. Tämän monipolvisen prosessin lopputuloksena postilaatikkoosi kolahtaa tuore Topakka syyskuu-lokakuun vaihteessa. Mukavia lukuhetkiä!

Ansa Iivanainen, päätoimittaja
040 729 5536, [email protected]

 

Blogit

Mietteitä puheenjohtajuuden alkutaipaleelta

Ensimmäiset kaksi kuukautta uuden puheenjohtajan pestistä ovat kuluneet vauhdilla. Uusia avauksia maanpuolustusnaisten toiminnan kehittämiseksi on jo saatu liikkeelle ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Toimiva yhteistyö ja hyvä henki ovat tärkeitä seikkoja, jotta asiat etenevät ja toiminnassa jaksaa olla mukana.

Peruskoulutusmerkin lisäksi nyt myös syventävät koulutusmerkit

Koulutusmerkki on ulkoinen näyttö, että maanpuolustusnainen on hankkinut oman varautumisensa perustiedot tai syventänyt taitojaan toimijana, kouluttajana tai johtajana. Kannustan kaikkia jäseniämme kouluttautumaan ja suorittamaan ensin peruskoulutusmerkin ja sen jälkeen toimimaan ja kouluttamaan itseään eteenpäin syventävillä koulutuspoluilla.

Salon yhdistyksellä uusi startti

Perinteikkään Salon Seudun Maanpuolustusnaisten toiminta oli hiipunut olemattomiin ja jäsenet olivat kaikonneet. Joukko aktiivisia toimijoita lähti toteuttamaan viime vuoden alussa yhdistykselle uuden startin, joka tuotti tulosta.

Paraati – elämys vailla vertaa

Maanpuolustusnaisten Liiton osasto oli osa 4.6. järjestettyä Puolustusvoimien lippupäivän juhlan valtakunnallista paraatia. Helsingissä järjestetty paraati oli ensimmäinen pitkään aikaan. Blogissa tunnelmia ja ajatuksia, siitä mitä paraatiin osallistuminen itselle herätti.

Oulussa jäsenmäärä triplaantui

Maakuntalehden julkaisema haastattelu ”Naisilla halu varautua kriisilanteisiin” herätti lukijoissa suuren mielenkiinnon pohtia omia turvallisuus- ja varautumistaitoja. Euroopan tapahtumiin reagoiminen konkretisoitui meidän jokaisen suomalaisen omassa elämässä.  ...

Ensimmäinen vuosi kummipiiritoimintaa takana

Noin vuosi sitten Maanpuolustusnaisten Liiton puheenjohtajistossa syntyi ajatus, että kullakin puheenjohtajalla olisi omat kummipiirinsä. Ajatuksena on madaltaa kynnystä piirien ja liiton puheenjohtajiston välillä.

Sääntömuutos

Meidän tulee kehittää toimintaamme ja aktivoida jäsenistöämme niin, että liittomme voi hyvin myös tulevina vuosikymmeninä. Kuluvana vuonna minulla on ollut kunnia toimia Järjestötyöryhmän puheenjohtaja. Isoin ja vaativin tehtävämme työryhmässä on ollut päivittää liiton säännöt ajan tasalle.

Share This