Sääntömuutos

28.11.2021 | Blogi

Maanpuolustusnaisten Liiton historia voi vaikuttaa lyhyeltä, mutta toiminnan juuret ulottuvat jo pitkälle 1900-luvun alkupuolelle. Meidän tulee kehittää toimintaamme ja aktivoida jäsenistöämme niin, että Liittomme voi hyvin myös tulevina vuosikymmeninä. Itse olen liittynyt toimintaan mukaan oman äitini jalan jäljissä reilut parikymmentä vuotta sitten. Tampereen Maanpuolustusnaiset muuttivat 2 vuotta sitten nimensä vastaamaan paremmin nykyaikaa sekä päivitti sääntönsä, jotka olivat olleet 1950-luvulta asti voimassa. Pohdimme pitkään oman yhdistyksemme hallituksessa ja jäsenistön kanssa näitä muutoksia. Tuntui, että muutosvastaisuus on reaktio, joka syntyy, kun yhdistyksissä lähdetään rakentamaan uutta tai tuodaan erilainen toimintamalli ympäröivästä maailmasta. Onko muutosvastaisuus kuitenkin laiskuutta opetella uusia toimintatapoja vai kertooko se pelosta ja jännityksestä muutosta kohtaan?

Kuluvana vuonna minulla on ollut kunnia toimia liittomme Järjestötyöryhmän puheenjohtaja. Isoin ja vaativin tehtävämme työryhmässä on ollut päivittää liiton säännöt ajan tasalle.

Liiton puheenjohtajisto oli tehnyt jo ison työn, kun sääntömuutosehdotus lähetettiin kommentointeja varten piireille ja yhdistyksille keväällä 2021. Järjestötyöryhmämme kokoontui kevään ja kesän aikana Teamsin välityksellä. Tämähän on ”uusi normaali” toimintatavoissa, miten palavereja sekä kokouksia järjestetään. ? Kiitänkin tässä lämpimästi kaikkia työryhmän jäseniä tehdystä työstä.

Sääntömuutokset

Piireiltä, yhdistyksiltä sekä jäseniltä tulleessa palautteessa suurimmaksi osaksi puollettiin yhden vuosikokouksen mallia sekä ladattiin suuria odotuksia tulevien Liittopäivien suhteen. Suurimmat huolen aiheet koskivat tilintarkastusta, vuosikokouksen puheenjohtajan toimivaltaa äänestystapauksissa, koollekutsumis- sekä vuosikokoukseen osallistumistapaa. Käsittelimme myös työryhmän kokouksissa, miten viestimme selvästi liiton toiminnan ja tarkoituksen sekä hallituksen tehtävät. Sääntömuutoksilla pyrimme vähentämään liiton puheenjohtajiston ja liittohallituksen hallinnollisia tehtäviä, painopisteen ollessa varsinaisessa toiminnassa.

Liittohallitus vahvisti kokouksessaan elokuussa 2021, että sääntömuutosehdotus esitetään syyskokouksessa päätösasiana. Saimme jännittää, ihan viime metreille asti, saammeko ennakkotarkastetut säännöt Patentti- ja Rekisterihallituksesta syysliittokokouksen käsiteltäväksi. Syyskokouspäivänä sain hieman palautetta tulevasta muutosehdotuksesta ja otin palautteen huomioon, kun esittelin kokousväelle nuo muutokset. Kokousväki ei ollut jättänyt puheenvuoropyyntöjä, joten säännöt astuivat voimaan kokouksen yksimielisellä päätöksellä.

Säännöissä mainitaan, että Liiton tarkoituksena on turvata naisten toimintavalmiuksia kriisi- ja poikkeusolojen varalta sekä edistää kokonaisturvallisuutta ja kannustaa vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön. Tähän kohtaan ei tullut muutoksia, mutta se takaa meille kaikille mahdollisuuden vaikuttaa kokonaisturvallisuuden kentässä aktiivisesti. Saman aikaisesti meitä on koetellut pandemia, joka on antanut mahdollisuuden kehittää ja kasvattaa meidän omaa henkilökohtaista kriisinsietokykyämme sekä resilienssiä. Myös Liiton toimintaan on tullut uudenlaisia toimintatapoja, etäkokoukset erilaisilla alustoilla sekä striimaus liittokokouksista jäsenistölle. Yhteinen toiminta on vain muuttanut muotoaan, mutta emme ole unohtaneet miksi tätä teemme.

Vuosikokous ja Liittopäivät

Katson, että jäsenistömme kannalta suurimmat muutokset koskevat liiton toimintakalenteria. Vuosikokous syksyllä kokoaa meidät yhteen yhdistyksen virallisten asioiden tiimoilta. Käsittelemme ja vahvistamme kuluneen toimintavuoden tapahtumat sekä suunnittelemme seuraavan toimintavuoden tapahtumat, viestinnän sekä rahoituksen.

Kevään Liittopäivillä tavoitteena on järjestää ohjelmaa, jolla kokoamme koko jäsenistömme mukaan keskustelemaan, kokemaan ja suunnittelemaan. Alustukset ja ideoiden esittäminen ja kehittäminen jäsenistön hyödyksi ovat nekin osa ohjelmaa. Liittopäivien järjestelyissä ohjenuorana voisi olla liiton tämän vuotinen slogan: Yhdessä toimien lähellä ja etänä.

Toivottavasti näemme Tampereella Liittopäivillä 23.-24.4.2022!

Piritta Laurila
Tampereen Maanpuolustusnaiset ry
MNL Pirkanmaan piirin varapuheenjohtaja

Blogit

Peruskoulutusmerkin lisäksi nyt myös syventävät koulutusmerkit

Koulutusmerkki on ulkoinen näyttö, että maanpuolustusnainen on hankkinut oman varautumisensa perustiedot tai syventänyt taitojaan toimijana, kouluttajana tai johtajana. Kannustan kaikkia jäseniämme kouluttautumaan ja suorittamaan ensin peruskoulutusmerkin ja sen jälkeen toimimaan ja kouluttamaan itseään eteenpäin syventävillä koulutuspoluilla.

Salon yhdistyksellä uusi startti

Perinteikkään Salon Seudun Maanpuolustusnaisten toiminta oli hiipunut olemattomiin ja jäsenet olivat kaikonneet. Joukko aktiivisia toimijoita lähti toteuttamaan viime vuoden alussa yhdistykselle uuden startin, joka tuotti tulosta.

Paraati – elämys vailla vertaa

Maanpuolustusnaisten Liiton osasto oli osa 4.6. järjestettyä Puolustusvoimien lippupäivän juhlan valtakunnallista paraatia. Helsingissä järjestetty paraati oli ensimmäinen pitkään aikaan. Blogissa tunnelmia ja ajatuksia, siitä mitä paraatiin osallistuminen itselle herätti.

Oulussa jäsenmäärä triplaantui

Maakuntalehden julkaisema haastattelu ”Naisilla halu varautua kriisilanteisiin” herätti lukijoissa suuren mielenkiinnon pohtia omia turvallisuus- ja varautumistaitoja. Euroopan tapahtumiin reagoiminen konkretisoitui meidän jokaisen suomalaisen omassa elämässä.  ...

Ensimmäinen vuosi kummipiiritoimintaa takana

Noin vuosi sitten Maanpuolustusnaisten Liiton puheenjohtajistossa syntyi ajatus, että kullakin puheenjohtajalla olisi omat kummipiirinsä. Ajatuksena on madaltaa kynnystä piirien ja liiton puheenjohtajiston välillä.

Liikkumisesta hyvää oloa ja energiaa

Nyt alkusyksystä on ollut hienoa päästä liikkumaan raikkaassa ulkoilmassa. Samalla voi seurata miten syksy etenee ja tuo esiin kauniita värejä. Tällä hetkellä erityisesti pihlajat loistavat upeina ja ovat täynnä punaisia marjoja. Mikään ei poista työpäivän jälkeen stressiä niin hyvin kuin luonnossa liikkuminen.

Topakka syntyy vapaaehtoisten ja ammattilaisten yhteistyönä

Topakka ilmestyy kerran vuodessa innostuneiden harrastajien sekä ammattilaisten yhteistyönä. Lehden tekemiseen on mahdollisuus yhdistyksissä osallistua lähettämällä juttu kuvien kera päätoimittajalle. Vain lehden taitto ja paino ovat alan ammattilaisten käsissä....

Share This